Bellaaa

16 tekstów – auto­rem jest Bel­laaa.

Ma w głowie tyl­ko ciebie, nic więcej, tyl­ko Ty się tam znaj­du­jesz, wy­pełniasz ją całą. To miłość! Tak ona myśli i czu­je. Ma rac­je. Nie do końca świado­ma błądzi w przeszłości, dokładnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 kwietnia 2010, 21:11

Pachniesz per­fu­mami - męski­mi. Męskością: niez­wykłą siłą i bez­radnością. Pachniesz wol­nością -- wolną miłością i dro­gim wi­nem, ławeczką pod ki­nem, bo na to ki­no już nie masz pieniędzy. Pachniesz nałogiem. Cze­koladą. Namiętnym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 grudnia 2009, 13:20

'A ja ze łza­mi w oczach za­kochi­wałam się w nim co­raz bardziej.' 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 listopada 2009, 12:20

Wy­doby­wasz ze mnie to co najlepsze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2009, 17:15

Im mniej człowiek wie, tym łat­wiej mu żyć. 

myśl • 20 października 2009, 21:56

Udaw­ne uczu­cie nie jest uczu­ciem. Zde­cydo­wanie nie jest spon­ta­niczne, ale wyćwiczo­ne i udawane. 

myśl • 19 października 2009, 17:02

`Pew­nie po­wiesz mi, że jes­tem słaby, lecz ja bez Ciebie nie da­je rady.`

Ver­ba - nie łam mi serca. 

myśl • 18 października 2009, 10:27

Bo jej za­lezało. Bo ona była w sta­nie poświecić dużo...! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 października 2009, 18:57

`Królew­na Śnieżka w dwudzies­tym pier­wszym wieku za­mieniła jabłko na żubrówkę z so­kiem jabłko­wym. Rze­komy sen, w ja­ki po owym jabłku za­padła był tyl­ko ur­wa­nym filmem.
A książe? Pi­jac­kie omamy.`

[ Nie mo­je. Zna­lezione kiedyś tam. ] 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 października 2009, 19:00

Naucz się do­ceniać to, co masz za­nim czas spra­wi, że do­cenisz to, co miałeś. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 października 2009, 16:00
Bellaaa

'Lubiła tańczyć pełna radości tak...'

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bellaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność